Čtenářská gramotnost


 Obsahem práce pracovní skupiny je:
• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  a k rozvoji potenciálu každého žáka,
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka,  
•výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  (a s tím souvisejících pregramotností).

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Choceň v rámci Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost byl vytvořen seznam:

Doporučená literatura pro 2. stupeň ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií:

Současná literatura pro 6. ročník - odkaz zde.

Současná literatura pro 7. ročník - odkaz zde.

Současná literatura pro 8. ročník - odkaz zde.

Současná literatura pro 9. ročník - odkaz zde.

Komiksy 6. - 7. ročník - odkaz zde.

Komiksy 8. - 9. ročník - odkaz zde.

Ve spolupráci se spisovatelkou Klárou Smolíkovou zveřejňujeme nabídku knih na podzim 2021 - zde. Knihy je možné objednat v rámci školní besedy. 

 

Pracovní skupina se schází 4x ročně

16. setkání proběhlo 15.03.2022. Místo konání městská knihovna Choceň. Pozvánka ke stažení zde.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny

Petra Smutná ZŠ Tisová
Ludmila Borovcová MěK Choceň
Lenka Svobodová MěK Choceň
Alena Plháková MěK Choceň
Veronika Držmíšková ZŠ a Praktická Svítání VM
Martina Krsková ZŠ Sv. Čecha, Choceň
Petra Chválová ZŠ Knířov
Ilona Chalupníková ZŠ Javornického, VM
Magdaléna Kučerová MŠ Sruby

 

Zápisy z pracovních skupin

15.03.2022 16. PS zápis
prosinec 2021 15. PS zápis
19.10.2021 14. PS zápis
13.05.2021 13. PS zápis
duben 2021 12. PS ČG
únor 2021 11. PS zápis
leden 2021 10. PS zápis
30. 09. 2020 9. PS zápis
duben 2020 8. PS zápis
21. 01. 2020 7. PS zápis
12.11.2019 6. PS zápis
17. 09. 2019 5. PS zápis
14. 05. 2019 4. PS zápis
19. 03. 2019 3. PS zápis
08. 01. 2019 2. PS zápis
16. 10. 2018 1. PS zápis