Čtenářská gramotnost


 Obsahem práce pracovní skupiny je:
• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  a k rozvoji potenciálu každého žáka,
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka,  
•výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  (a s tím souvisejících pregramotností).
 

Pracovní skupina se schází 4x ročně.

Aktuální složení pracovní skupiny naleznete zde

Příští 5. setkání se uskuteční 17. 9. 2019 Městské knihovně Choceň. Pozvánka zde.