Nomia, z. ú.

Organizace spolupracuje s Národním institutem duševního zdraví. 

Program Zaměření programu Hodinová dotace Cílová skupina

Workshop: Agrese u mladších dětí s neuropsychickými problémy

3-dílný program (úvodní setkání, zážitkový seminář, vztahová vazba) 3 x 2-4 hod. MŠ, 1. stupeň ZŠ, rodiče, pedagogové
Program ZUŘIVEC

Téma násilí, týrání.

1. učitelský sbor (2 hod.)

2. rodiče

3. práce s žáky

4. promítání filmu Zuřivec

  třídy 2. stupně ZŠ, pedagogové, preventisti, školní psychologové, rodiče
Program NEŠEPTEJ Téma šikany, kyberšikany, domácího násilí.  
Školení pegagogického sboru Program dle požadavků dané školy. 2 x 4 hod. Pedagogický sbor MŠ a ZŠ.