MAP

Místní akční plán - MAP je projektem Ministerstva školství. Za úkol si klade podporu vzdělání, učitelů a ředitelů v rámci regionu Vysokomýtska. Zapojeno je celkem 32 základních, mateřských a uměleckých škol.

Místní – děje se v předem daném území s konkrétními lidmi.

Akční – s těmi, kteří mají chuť něco dělat, spolupracovat, spoluvytvářet, spolupodílet se.

Plán – společně plánujeme rozvoj a budoucnost vzdělání v našem území.

 

Organizační struktura MAP