Název Zaměření Autor Cílová skupina
Boomwhackers hudební výchova Barbora Marková
Hudební nauka hudební výchova Mgr. Iveta Ficnerová 1. stupeň ZŠ
Kytara hudební výchova Mgr. Jan Vích
Rytmizace s bedýnkou rytmizace Mgr. Stanislava Březinová
Pomůcky pro rozvoj rytmizace rytmizace Mgr. Pavlína Langrová, Pavla Vlčková, Šárka Slezáková
Mediální výchova mediální výchova Mgr. Lucie Zajíčková 4. a 5. ročník ZŠ
Výtvarné techniky výtvarná výchova Mgr. Irena Dyntarová, Mgr. Jitka Kadrmasová 1. stupeň ZŠ