Název Zaměření Autor Cílová skupina
Boomwhackers hudební výchova Barbora Marková
Hudební nauka hudební výchova Mgr. Iveta Ficnerová 1. stupeň ZŠ
Kytara hudební výchova Mgr. Jan Vích
Mediální výchova mediální výchova Mgr. Lucie Zajíčková 4. a 5. ročník ZŠ
Výtvarné techniky výtvarná výchova Mgr. Irena Dyntarová, Mgr. Jitka Kadrmasová 1. stupeň ZŠ