Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP – projednává a schvaluje jednotlivé výstupy projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP.

Dokumenty spojené s řídícím výborem

Statut řídícího výboru zde

Jednací řád řídícího výboru zde

Aktuální složení Řídícího výboru MAP IV

1. Mgr. Pavel Adamec tajemník, město Choceň
2. Denisa Balášová starostka, obec Běstovice
3. Renata Benešová odbor školství, Vysoké Mýto
4. Mgr. Dagmar Bláhová pedagog
5. Mgr. Kateřina Brandová ředitelka, ZŠ Zámrsk
6. Mgr. Monika Mandíková Bystřická ředitelka, ZŠ Vysoké Mýto, Knířov
7. Mgr. Ivona Filipová ředitelka, ZUŠ Choceň
8. Eva Havlíčková ředitelka, MŠ Hrušová
9. Bc. Kateřina Novotná koordinátorka, MAP IV Vysokomýtsko
10. Bc. Edita Lipavská ředitelka, MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto
11. Bc. Martina Lorencová ředitelka, NAD ORLICÍ
12. Ing. Anna Ludvíčková manažerka, MAS Litomyšlsko
13. PhDr. Zdena Müllerová ředitelka, ZŠ Sv. Čecha, Choceň
14. Mgr. Mirka Pátková ředitelka, ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto
15. Jan Pažin starosta, město Choceň
16. Lenka Pelinková rodič
17. RNDr. Lucie Richtr odbor školství, Pardubický kraj
18. Mgr. Jana Šejnohová ředitelka, IZŠ a MŠ Sruby
19. Mgr. Pavlína Štanclová ředitelka, ZŠ a MŠ Vraclav
20. Mgr. Soňa Teplá ředitelka, ZŠ M. Choceňského, Choceň
21. Mgr. Veronika Zítková ředitelka, DDM Choceň

 

Zápisy z řídících výborů projektu MAP IV (prosinec 2023 - prosinec 2025)

1. Řídící výbor 6. 2. 2024 Zápis

 

Aktuální složení řídícího výboru MAP III Vysokomýtsko

1.  Mgr. Pavel Adamec tajemník, město Choceň
2. Denisa Balášová starostka, obec Běstovice
3. Renata Benešová obdor školství, Vysoké Mýto
4. Mgr. Dagmar Bláhová rodič, Choceň
5. Mgr. Kateřina Brandová ředitelka, ZŠ Zámrsk
6. Mgr. Ivona Filipová ředitelka, ZUŠ Choceň
7. Eva Havlíčková ředitelka, MŠ Hrušová
8. Mgr. Anna Plocková MAP III Vysokomýtskko
9. Bc. Edita Lipavská ředitelka, MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto
10. Bc. Martina Lorencová ředitelka, MAS NAD ORLICÍ o. p. s.
11. Ing. Anna Ludvíčková manažerka, MAS Litomyšlsko o. p. s.
12. PhDr. Zdena Müllerová ředitelka, ZŠ Sv. Čecha, Choceň
13. Mgr. Mirka Pátková ředitelka, ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto
14. Jan Pažin starosta, město Choceň
15. Lenka Pelinková rodič, Choceň
16. RNDr. Lucie Richtr KAP Pardubický kraj
17. Mgr. Jana Šejnohová ředitelka, I ZŠ a MŠ Sruby
18. Mgr. Pavlína Štanclová ředitelka, ZŠ a MŠ Vraclav
19. Mgr. Veronika Zítková ředitelka, DDM Choceň

Aktualizace 7. 12. 2022

Zápisy z řídících výborů projektu MAP III (květen 2022 - listopad 2023)

1. Řídící výbor 06.06.2022 Zápis
2. Řídící výbor 07.12.2022 Zápis
3. Řídící výbor 15.06.2023 Zápis
4. Řídící výbor 15. 11. 2023 Zápis

 

Zápisy z řídících výborů MAP II (květen 2018 - duben 2022)

1. Řídící výbor 13. 06. 2018 Zápis
2. Řídící výbor 19. 11. 2018 Zápis
3. Řídící výbor 04. 06. 2019 Zápis
4. Řídící výbor 28. 11. 2019 Zápis
5. Řídící výbor 09. 06. 2020 Zápis
6. Řídící výbor 10. 12. 2020

Zápis

7. Řídící výbor 15. 06. 2021 Zápis
8. Řídící výbor 23. 11. 2021 Zápis

Schválení Ročního akčního plánu

leden 2022 - červen 2023

14. 12. 2021 - 16. 12. 2021 Zápis
9. Řídící výbor 5. 4. 2022 Zápis