Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP – projednává a schvaluje jednotlivé výstupy projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP.

Dokumenty spojené s řídícím výborem

Statut řídícího výboru zde

Jednací řád řídícího výboru zde

Aktuální složení řídícího výboru MAP II Vysokomýtsko

1.  Mgr. Pavel Adamec Město Choceň
2. Denise Balášová obec Běstovice
3. Renata Benešová školský odbor Vysoké Mýto
4. Mgr. Dagmar Bláhová radní města Choceň
5. Mgr. Kateřina Brandová ZŠ Zámrsk
6. Mgr. Ivona Filipová ZUŠ Choceň
7. Eva Havlíčková MŠ Hrušová
8. Mgr. Jan Kučera Hlavní manažer MAP II
9. Ing. Nikola Kajzrlíková obec Dobříkov
10. Bc. Edita Lipavská MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto
11. Bc. Martina Lorencová MAS NAD ORLICÍ o. p. s.
12. Ing. Anna Ludvíčková  MAS Litomyšlsko o. p. s.
13. PhDr. Zdena Müllerová ZŠ Sv. Čecha, Choceň
14. Mgr. Ilona Nováková ZŠ Choceňského, Choceň
15. Mgr. Mirka Pátková ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto
16. Lenka Pelinková rodič
17. RNDr. Lucie Richtr KAP - Krajský akční plán
18. Mgr. Jana Sedláková ZŠ a PŠ Svítání, Vysoké Mýto
19. Mgr. Jana Šejnohová MŠ a ZŠ Sruby
20. Mgr. Pavlína Štanclová MŠ a ZŠ Vraclav
21. Mgr. Iva Vrátilová ZUŠ Vysoké Mýto
22. Mgr. Veronika Zítková DDM Choceň

 

 

Zápisy z řídících výborů

1. Řídící výbor 13. 6. 2018 Zápis
2. Řídící výbor 19. 11. 2018 Zápis
3. Řídící výbor 4. 6. 2019 Zápis
4. Řídící výbor 28. 11. 2019 Zápis
5. Řídící výbor 9. 6. 2020 Zápis
6. Řídící výbor 10. 12. 2020

Zápis

7. Řídící výbor 15. 6. 2021 Zápis