Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP – projednává a schvaluje jednotlivé výstupy projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP.

Dokumenty spojené s řídícím výborem

Statut řídícího výboru zde

Jednací řád řídícího výboru zde

Aktuální složení řídícího výboru MAP III Vysokomýtsko

1.  Mgr. Pavel Adamec Město Choceň
2. Denise Balášová obec Běstovice
3. Renata Benešová školský odbor Vysoké Mýto
4. Mgr. Dagmar Bláhová radní města Choceň
5. Mgr. Kateřina Brandová ZŠ Zámrsk
6. Mgr. Ivona Filipová ZUŠ Choceň
7. Eva Havlíčková MŠ Hrušová
8. Mgr. Milena Kousalová KAP Pardubický kraj
9. Bc. Edita Lipavská MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto
10. Bc. Martina Lorencová MAS NAD ORLICÍ o. p. s.
11. Ing. Anna Ludvíčková MAS Litomyšlsko o. p. s.
12. Bc. Lada Lustyková DDM Choceň
13. PhDr. Zdena Müllerová ZŠ Sv. Čecha, Choceň
14. Mgr. Ilona Nováková ZŠ M. Choceňského, Choceň
15. Mgr. Mirka Pátková ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto
16. Lenka Pelinková rodič
17. Mgr. Anna Plocková MAP III Vysokomýtsko
18. RNDr. Lucie Richtr odbor školství Pardubický kraj
19. Mgr. Jana Šejnohová ZŠ a MŠ Sruby
20. Mgr. Pavlína Štanclová ZŠ a MŠ Vraclav
21. Mgr. Iva Vrátilová ZUŠ Vysoké Mýto

Aktualizace 6. 6. 2022

Zápisy z řídících výborů projektu MAP III (květen 2022 - listopad 2023)

1. Řídící výbor 6. 6. 2022 Zápis

 

Zápisy z řídících výborů MAP II (květen 2018 - duben 2022)

1. Řídící výbor 13. 06. 2018 Zápis
2. Řídící výbor 19. 11. 2018 Zápis
3. Řídící výbor 04. 06. 2019 Zápis
4. Řídící výbor 28. 11. 2019 Zápis
5. Řídící výbor 09. 06. 2020 Zápis
6. Řídící výbor 10. 12. 2020

Zápis

7. Řídící výbor 15. 06. 2021 Zápis
8. Řídící výbor 23. 11. 2021 Zápis

Schválení Ročního akčního plánu

leden 2022 - červen 2023

14. 12. 2021 - 16. 12. 2021 Zápis
9. Řídící výbor 5. 4. 2022 Zápis