Řídící výbor

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem partnerství MAP – projednává a schvaluje jednotlivé výstupy projektu. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území ORP.

Dokumenty spojené s řídícím výborem

Statut řídícího výboru zde

Jednací řád řídícího výboru zde

Aktuální složení řídícího výboru MAP II Vysokomýtsko

1.  Mgr. Pavel Adamec Město Choceň
2. Denise Balášová obec Běstovice
3. Renata Benešová školský odbor Vysoké Mýto
4. Mgr. Dagmar Bláhová radní města Choceň
5. Mgr. Kateřina Brandová ZŠ Zámrsk
6. Mgr. Ivona Filipová ZUŠ Choceň
7. Eva Havlíčková MŠ Hrušová
8. Ing. Nikola Kajzrlíková obec Dobříkov
9. Mgr. Milena Kousalová KAP
10. Mgr. Jan Kučera Hlavní manažer MAP II
11. Bc. Edita Lipavská MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto
12. Bc. Martina Lorencová MAS NAD ORLICÍ o. p. s.
13. Ing. Anna Ludvíčková MAS Litomyšlsko o. p. s.
14. Bc. Lada Lustyková DDM Choceň
15. PhDr. Zdena Müllerová ZŠ Sv. Čecha, Choceň
16. Mgr. Ilona Nováková ZŠ Choceňského, Choceň
17. Mgr. Mirka Pátková ZŠ Jiráskova, Vysoké Mýto
18. Lenka Pelinková rodič
19. RNDr. Lucie Richtr KAP - Krajský akční plán
20. Mgr. Jana Sedláková ZŠ a PŠ Svítání, Vysoké Mýto
21. Mgr. Jana Šejnohová MŠ a ZŠ Sruby
22. Mgr. Pavlína Štanclová MŠ a ZŠ Vraclav
23. Mgr. Iva Vrátilová ZUŠ Vysoké Mýto

 

Aktualizace 15. 10. 2021

 

Zápisy z řídících výborů

1. Řídící výbor 13. 06. 2018 Zápis
2. Řídící výbor 19. 11. 2018 Zápis
3. Řídící výbor 04. 06. 2019 Zápis
4. Řídící výbor 28. 11. 2019 Zápis
5. Řídící výbor 09. 06. 2020 Zápis
6. Řídící výbor 10. 12. 2020

Zápis

7. Řídící výbor 15. 06. 2021 Zápis
8. Řídící výbor 23. 11. 2021 Zápis

Schválení Ročního akčního plánu

leden 2022 - červen 2023

14. 12. 2021 - 16. 12. 2021 Zápis
9. Řídící výbor 5. 4. 2022 Zápis