Stezka po choceňských hradech a hradištích

Žákům historického kroužku ze ZŠ Sv. Čecha v Chocni se v rámci tohoto projektu podařilo vypracovat výstupy na podporu zapomenutého kulturně historického dědictví Chocně - třech středověkých hradech a jednom pravěkém hradišti.

Jedním z výstupů jsou krátká dokumentární videa o důležitých místech stezky:

Druhým výstupem je přepracování projektu do geolokační zábavné hry, kterou si můžete stáhnout do svých chytrých telefonů a celou stezku si projít formou zábavné hry, která je plná historických faktů.

  • Choceňské hrady a hradiště na GEOFUN

Postup při zpracování:

Nedaleko naší školy se nachází tři středověké hrady a jedno pravěké hradiště. Vznikl tedy nápad – proč nevytvořit stezku po choceňských hradech a nepřipomenout tak zapomenuté kulturně historické dědictví. V úvodu projektu se žáci seznamovali s historií jednotlivých hradů a zpracovávali jejich historii. Posléze na dané lokality vyráželi, fotografovali ji a ze získaných fotografií tvořili videa. Všechny získané informace byly zpracovány do podoby letáku. Návštěvníky po lokalitách provází rytíř, jehož jméno je možné zjistit po splnění úkolů, které jsou u každé lokality. Tento projekt se velmi líbil i vedení města a ve spolupráci s firmou GEOFUN byl projekt přepracován do geosrandy. Cílem této geosrandy je mj. přilákat návštěvníky do Chocně. Žáci základní školy tak měli možnost spolupodílet se na rozvoji cestovního ruchu města, kde žijí.