Dokumenty

Po 2 letech zvolna končí projektové období (ne však místní akční plánování v regionu). Za tu dobu jsme se „s MAPem posunuli“ alespoň o kus cesty k naplnění společně definovaných cílů.

 

Projekt MAP v číslech:

  • Pracovní skupiny se sešly celkem 19x (a účastnilo se jich kumulativně 136 osob)
  • Řídicí výbor se sešel celkem 7x (64 účastí jednotlivých členů)
  • Setkání vedení škol se konalo celkem 3x (40 účastí ředitelů nebo zástupců)
  • Kulaté stoly proběhly 4x (67 účastí osob)
  • Vzdělávacích aktivit proběhlo 13 (192 podpořených osob)