Pracovní skupiny a místní lídři

  • Pracovní skupiny jsou určeny pro pedagogy, ředitelé, rodiče a odborníky. Jedná se o prostor pro vzájemnou vyměnu zkušeností, sdílení praxe a vytváření společných aktivit. Aktuální projekt MAP III má 6 pracovních skupin.
  • Místními lídry jsou aktivní ředitelé a učitelé, kteří se zapojují do činnosti projektu, jsou inspirativní pro žáky a své kolegy, dokáží se zápalit a nadchnout pro zajímavé činnosti a zkoušejí nové metody učení.