Pracovní skupiny

Pracovní skupiny jsou určeny pro učitelé, ředitelé, rodiče a odborníky. Je to prostor pro vzájemnou vyměnu zkušenosti, sdílení praxe a vytváření společných aktivit. Rádi bychom vás pozvali do pracovních skupin pro čtenářskou a matematickou gramotnost, pro rovné příležitosti, pro financování.