Semiramis

Organizace s dlouholetou tradicí působící v oblasti prevence rizikového chování a vzdělávání.

Program Cíl programu Hodinová dotace Cílová skupina

Preventivní program:

Návykové látky a prevence závislostí

Všeobecně dlouhodobá primární prevence zaměřená na návykové látky. 2 x 3 hodiny žáci za školní rok, 2 x 3 hodiny pedagogové od 4. do 9. třídy

Preventivní program:

Rizikové chování a zdravý životní styl

Všeobecně dlouhodobá prevence zaměřená na rizikové chování a zdraví životní styl. 2 x 3 hodiny žáci za školní rok, 2 x 3 hodiny pedagogové od 4. do 9. třídy
Intervenční program Intenzivní léčebný program, jehož cílem je za aktivní spolupráce třídního učitele obnova zdravých vztahů v kolektivu, komunikace a spolupráce. 4 h pedagogové + 2 x 4 h žáci
Adaptační kurz

Cílem kurzů je nejen seznámení, ale především nastartování procesů, které jsou nezbytné pro zdravé fungování skupiny. 

1 denní/2 denní 6. třída