Název Zaměření Autor Cílová skupina
Tělesná výchova tělesná výchova Mgr. Simona Baláčková a kol. 1. stupeň ZŠ
Sada kondička motorika Mgr. Hana Špatenková a kol.
Rozvoj smyslů, motoriky motorika, rozvoj smyslů kolektiv učitelek
Rozvoj hrubé motoriky hrubá motorika kolektiv učitelek
Rozvoj jemné motoriky jemná motorika kolektiv učitelek
Rozvoj jemné motoriky a manipulačních činností jemná motorika kolektiv učitelek
Pomůcky pro oblast tělesné výchovy tělesná výchova kolektiv učitelek
Rozvoj jemné motoriky jemná motorika kolektiv učitelek
Soubor senzorických kroužků, balanční chodník motorika Mgr. Pavlína Langrová, Pavla Vlčková, Šárka Slezáková
Malý sportovec hrubá motorika Alžběta Plašilová
Boso chodník hrubá motorika kolektiv učitelek
Labyrint jemná motorika kolektiv učitelek
Magnetický kulatý labyrint jemná motorika kolektiv učitelek
Magnetická stavebnice – TEGU jemná motorika kolektiv učitelek
Stavebnice TEGU jemná motorika kolektiv učitelek
Rozvoj motoriky a rytmizace motorika, rytmizace kolektiv učitelek
Sada pomůcek pro rozvoj jemné motoriky a rozumového vnímání jemná motorika, rozumové vnímání kolektiv učitelek