Dlouhodobé aktivity

KOUČINK

Koučink pro ředitele

V loňském roce se 15 ředitelů zúčastnilo ročního kurzu ředitel koučem, kurz byl pořádán ve spolupráci s MAP Vysokomýtsko a probíhal ve dvou skupinách. Uskutečnilo se celkem 8 osmihodinových seminářů. Ředitelé hodnotili kurz jako přínosný, zejména ocenili možnost praktického nácviku, používání koučovacích otázek, vzájemné sdílení mezi řediteli.

Učitel koučem a pedagog mentorem

Pro pedagogy byl v loňském roce pořádán kurz učitel koučem a pedagog mentorem, kterých se zúčastnilo celkem 25 pedagogů.

Pedagogové hodnotili kurzy velmi pozitivně, zejména pro ně bylo příjemné prostředí akademie a atmosféra. Ocenili odbornost lektorů a možnost vzájemného sdílení s ostatními kolegy. Jako přínosné uvedli používání koučovacích otázek, které chtějí aplikovat v praxi.

V letošním roce 2019/2020 se do kurzu učitel koučem a pedagog mentorem zapojí 23 pedagogů.

MENTORINK

Kdo je mentor? Mentor je zkušený pedagog, který prošel mentorským výcvikem, podporuje učitele ve své práci a ve svém rozvoji, doprovází ho po předem stanovenou dobu.

Mentorskou podporu si zvolily dvě základní školy.


TÝMOVÁ SUPERVIZE

Kdo je supervizor? Supervizor je psycholog, terapeut nebo osoba, která prošla výcvikem pro supervizi, která pomáhá kolektivu, týmu hledat řešení. Poskytuje podporu, sebereflexi jednotlivcům i kolektivu.

Supervize probíhá ve dvou základních školách a jedné mateřské škole.


ŽÁKOVSKÉ PARLAMENTY

Žákovský parlament je skupina volených žáků jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu (ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách pravidelně informují o své činnosti. Více najdete na: http://www.skolaprodemokracii.cz/zakovske-projekty/co-je-zakovsky-parlament.html

Pro žáky dvakrát za rok konáme společné žákovské parlamenty, kterých se účastní 6 základních škol z území Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska.