Logopedické dny se zaměřením na rozvoj dětské řeči a jazykových schopností.

Lektorka: Mgr. Bc. Vladimíra tylšarová, Ph.D

 

A co je náplní logopedického dne?

  • Přímá práce s dětmi pod dohledem paní učitelek v rozmezí 1–1,5 hodiny
  • rozvoj sluchového vnímání, fonematického sluchu, sluchové paměti, zrakového vnímání, řeči a slovní zásoby, základy pojmového a logického myšlení, koordinace oko a ruka, orofaciální motoriky.
  • Brožura s nápady na hry pro rozvoj konkrétní oblasti.

 

V rámci projektového dne je možné využít i nabídky logopedické depistáže, která obsahuje:

  • zhodnocení současného stavu dítěte z pohledu logopedie a doporučení či nedoporučení návštěvy klinického logopeda
  • vypracování zprávy pro rodiče

 

Dále nabízíme akreditovaný kurz „Nejčastější poruchy dětské řeči v inkluzivním vzdělávání“ (MSMT 16098/2019-1-592). Po absolvování kurzu účastnící získají certifikát. Kurz obsahuje:

  • vývoj dětské řeči (co je v normě a co je mimo normu)
  • nejčastější vady a odchylky dětské řeči (patlavost, vývojová dysfázie, koktavost…)
  • návrhy pro práci s dětmi pro rozvoj dílčích oblastí

 

 Je možné využít balíček logopedický den + akreditovaný kurz nebo logopedickou depistáž.

V případě Vašeho zájmu o tento program nás kontaktujte na odkazu zde. Ozveme se Vám zpět.