Vzdělávání ředitelů

Ředitel koučem

Základní kurz, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Jeho hodinová dotace činí 64 hodin. Cílem tohoto cyklu je rozvinout uvědomování si sama sebe, svého jednání, způsobu komunikace i vedení lidí a rozvoj sebe sama. Získané dovednosti podporují vědomé vedení lidí, delegování, motivaci a rozvoj jejich potenciálu.

Časová náročnost: 8 dní s odstupem cca 4 týdny, aby došlo k zažití, vyzkoušení probraných věcí v praxi.

Kurz probíhá ve vzdělávacím centrum Akademie Libchavy.

Zkušenosti ředitelů, kteří si kurzem prošli.

Systemické vedení týmů učitelů

Navazuje na kurz Ředitel koučem, který je akreditovaný MŠMT jako DVPP. Kurz přesouvá pozornost od jednotlivce ke skupině, k týmu a ke školnímu systému. Cílem kurzu je naučit se, jak vědomě zacházet se skupinovou/týmovou dynamikou, využívat ji pro kvalitní vedení a řízení školy a jak vnímat tým a školní systém z nadhledu - rozpoznat přírodní zákony ve skupině/týmu, respektovat je a pracovat s nimi. Kurz nabízí inspiraci, jak zacházet s různými jevy v pracovních skupinách a týmech (funkční mechanismy, změny v týmu, facilitace skupinových setkání, samostatnost a zodpovědnost, vize a motivace týmu).

Časová náročnost: 6 dní s odstupem cca 4 týdnů.

Kurz probíhá ve vzdělávacím centrum Akademie Libchavy.