Sdílení odobrníci

Nabízíme spolupráci s těmito odborníky, které je možné využít ke konzultacím či k řešení konkrétních případů v dané oblasti.

Psychoterapeut, speciální pedagog

Psychoterapeutická péče, dlouhodobé terapie a psychologické poradenství. Školám akreditované vzdělávací programy pro pedagogické sbory a odbornou práci s náročným třídním kolektivem.

Mgr. Petra Svetlíková - medailonek

 

Logoped

Nabízíme služby logopeda zajišťujícího depistáže a následnou logopedickou.

Logopedická depistáž a následnou logopedickou podporu pro MŠ zajišťuje Mgr. Anna Zvěřinová.

Logopedické depistáže žáků 1. třídy ZŠ zajišťuje Mgr. Veronika Držmíšková.

Nabídka zde.