Sdílení odborníci

Nabízíme spolupráci s následujícími odborníky, které je možné využít ke konzultacím či k řešení konkrétních problémů v dané oblasti.

Právník
Psycholog
Logoped
Psychoterapeut
Speciální pedagog

IT odborník