Vzdělávání ředitelů

Ředitel koučem

Účastníci se naučí, jak využívat otázek ve vedení a řízení lidí; aktivní způsob naslouchání či techniky, které jim pomohou překonávat strach a negace. Program také rozvíjí tvořivé přístupy k hledání nových vizí a řešení. Zařazena je i práce s hlasem jako důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost je věnována také vedení projektů, přenášení kompetencí, sestavování a zpracovávání procesů podřízených, delegování a motivování podřízených.

Kurz v příjemném prostředí s vynikající domácí kuchyní pro nás zajišťuje Akademie Libchavy, na jejichž webových stránkách se také dozvíte více inforamcí.

Přečtěte si zpětné vazby od ředitelů z Kostelecka, kteří již kurzem prošli.

 

Systemické vedení týmů učitelů

Podmínkou je absolvování kurzu Ředitel koučem.

Pozornost se přesouvá od jednotlivce ke skupině, k týmu a ke školnímu systému. Cílem kurzu je naučit se, jak vědomě zacházet se skupinovou/týmovou dynamikou; jak ji využívat ke kvalitnímu vedení a řízení školy, a jak vnímat tým a školní systém z nadhledu – rozpoznat přírodní zákony ve skupině/týmu, respektovat je a pracovat s nimi. Účastníci naleznou inspiraci k zacházení s různými jevy v pracovních skupinách a týmech (funkční mechanismy, změny v týmu, facilitace skupinových setkání, samostatnost a zodpovědnost, vize a motivace týmu).

Kurz v příjemném prostředí s vynikající domácí kuchyní pro nás zajišťuje Akademie Libchavy, na jejichž webových stránkách se také dozvíte více inforamcí.

 

Pedagog mentorem

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí působit jako interní či externí mentoři ve školním prostředí.

Účastníci získají novou dovednost – mentorovací styl. Rozšíří tak své pedagogické kompetence, porozumí základním principům mentoringu a naučí se nahlížet na sebe i druhé jako na lidi v procesu učení a rozvoje.

Kurz v příjemném prostředí s vynikající domácí kuchyní pro nás zajišťuje Akademie Libchavy, na jejichž webových stránkách se také dozvíte více inforamcí.

Přečtěte si zpětné vazby od účastníků z Kostelecka, kteří již kurzem prošli.