Vzdělávání učitelů

Učitel koučem

Kurz je určen učitelům všech typů škol a školských zařízení a lektorům.

Účastníci si osvojí usazení v základní kouč pozici a rozvinou svou schopnost vnímat koučovaného. Naučí se využívat otázek v komunikaci a ve vytváření vztahu s kolegy, žáky a rodiči či techniky, jež jim pomohou překonávat strach a negace. Energii, kterou tyto emoce obsahují, se naučí transformovat směrem k rozvoji a novým efektivním řešením. Zařazena je i práce s hlasem jakožto důležitým faktorem vystupování a komunikace. Pozornost se také věnuje rozvíjení reflexe a budování vztahů zaměřených na respekt, podporu a motivaci. Součástí programu je i vědomé používání tvořivých přístupů ve výuce a v komunikaci s různými cílovými skupinami (kolegové, žáci, rodiče, instituce).

Kurz v příjemném prostředí s vynikající domácí kuchyní pro nás zajišťuje Akademie Libchavy, na jejichž webových stránkách se také dozvíte více inforamcí.

Přečtěte si zpětné vazby od učitelů z Kostelecka, kteří již kurzem prošli.

 

Učitel jako vědomý průvodce třídy

Navazuje na kurz Učitel koučem.

Účastníci získají nové schopnosti a dovednosti spojené s koučovacím přístupem zaměřeným na vedení skupin a týmů. Seznámí se s pohledem systemické pedagogiky, která přispívá k vědomému vytváření bezpečného a otevřeného klimatu ve třídě, a vede k motivovanému zapojení žáků do výuky, do celkového dění ve třídě, k jejich sebevědomému vyjadřování a k odpovědnému přístupu k učení.

Kurz v příjemném prostředí s vynikající domácí kuchyní pro nás zajišťuje Akademie Libchavy, na jejichž webových stránkách se také dozvíte více inforamcí.

 

Pedagog mentorem

Kurz je určen pedagogickým pracovníkům, kteří chtějí působit jako interní či externí mentoři ve školním prostředí.

Účastníci získají novou dovednost – mentorovací styl. Rozšíří tak své pedagogické kompetence, porozumí základním principům mentoringu a naučí se nahlížet na sebe i druhé jako na lidi v procesu učení a rozvoje.

Kurz v příjemném prostředí s vynikající domácí kuchyní pro nás zajišťuje Akademie Libchavy, na jejichž webových stránkách se také dozvíte více inforamcí.

Přečtěte si zpětné vazby od učitelů z Kostelecka, kteří již kurzem prošli.