MAP

MAP(místní akční plán) je projekt Ministerstva školství, jehož cílem je podpořit vzdělání, učitele, ředitele v regionu Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska. Zapojeno je celkem 23 mateřských, základních a základních uměleckých škol.

Místní – děje se v konkrétním území s konkrétními lidmi.

Akční – s těmi, kteří mají chuť něco dělat, spolupracovat, spoluvytvářet, spolupodílet se.

Plán – společně plánujeme rozvoj a budoucnost vzdělání v našem území.

Podle potřeb škol pořádáme akce, semináře, dlouhodobé kurzy, vzájemná setkání.