MAP III

Projekty MAP na území Kostelecka fungují již od roku 2016. V součacné chvíli probíhá MAP III pro Kostelecko. Cílem projektu je podpořit ředitele, učitele, asistenty, děti a žáky na území Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska. V projektu je v současné chvíli zapojeno celkem 27 mateřských, základních a základních uměleckých škol. 

Celý návev projektu: Místní akční plán pro region Kostelecko III.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022955