MAP III

Místní akční plán (MAP) je projekt Ministerstva školství. Jeho cílem je podpořit vzdělání, učitele, ředitele v regionu Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska. Zapojeno je celkem 27 mateřských, základních a základních uměleckých škol.

Místní – děje se v konkrétním území s konkrétními lidmi.

Akční – s těmi, kteří mají chuť něco dělat, spolupracovat, spoluvytvářet, spolupodílet se.

Plán – společně plánujeme rozvoj a budoucnost vzdělání v našem území.

 

Celý návev projektu: Místní akční plán pro region Kostelecko III.

Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0022955