Řídící výbor

Je hlavním pracovním a rozhodovacím orgánem partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území Kostelecka, Třebechovicka a Černilovska. Řídí se Statutem a Jednacím řádem. V čele Řídícího výboru projektu MAP III pro Kostelecko stojí předseda Mgr. Martin Odl, ředitel Základní školy a mateřské školy Častolovice. Členové na jednotlivých setkáních projednávají a schvalují výstupy projektu MAP. Z každého setkání je zpracován zápis. Zápisy ze všech setkání naleznete v Dokumentech.

Aktuální složení Řídícího výboru MAP III pro Kostelecko:

1. Mgr. Martin Odl – předseda ZŠ a MŠ Častolovice
2. Mgr. Stanislava Březinová MŠ Chleny
3. Mgr. Marian Janko ZŠ  Týniště nad Orlicí
4. Lucie Havlová MŠ Třebechovice pod Orebem
5. Mgr. Hedvika Hloupá ZŠ a MŠ Žďár nad Orlicí
6. Mgr. David Kubíček Masarykova jubilejní ZŠ a MŠ Černilov
7. Mgr. Petr Kulíšek NNO ČSOP Modrý dům
8. Mgr. Zuzana Brzokoupilová Hartmanová ZŠ a MŠ Lípa nad Orlicí
9. Mgr. Simona Baláčková ZŠ a MŠ Albrechtice nad Orlicí
10. Mgr. Iva Přibylová ZŠ TGM Borohrádek
11. Mgr. Jitka Kadrmasová  CZŠ Borohrádek
12. Mgr. Petra Jánská  DDM Třebechovice pod Orebem
13. Ing. Tomáš Kořínek MM Pardubice, ITI
14. Bc. Petra Zakouřilová MŠ Kostelec nad Orlicí, Mánesova
15. Mgr. Bc. František Klapal   ZŠ a MŠ Doudleby nad Orlicí
16. Bc. Martina Lorencová  NAD ORILCÍ, o. p. s
17. Mgr. Dagmar Sieglová Masarykova ZŠ a MŠ Čermná nad Orlicí
18. Ing. Dominik Žitný KAP KHK
19. Bc. Veronika Pažinová RT MAP III Vysokomýtsko
20. Mgr. Lucie Zajíčková ZŠ Olešnice