Základní školy

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

TERMÍN A MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODKAZY
17. 5. 2022 Jednota bratrská, Choceň pozvánka zápis Jak na třídnické hodiny
26. 5. 2022 Městská knihovna Choceň pozvánka  zápis  čtenářský deník
14. 6. 2022 ZŠ Sv. Čecha, Choceň pozvánka zápis Nadané děti

 

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech na základních školách, které vedou k rozvoji potenciálu každého žáka
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s tématy, kterými se bude pracovní skupina zabývat
  • společné plánování vzdělávacích aktivit v území Vysokomýtska.

Pracovní skupina se schází 4krát ročně.

Další setkání pracovní skupiny základní školy se uskuteční na přelomu září/října v Základní škole M. Choceňského.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny základní školy

Jméno a příjmení Zastupující organizaci
Martina Krsková ZŠ Sv. Čecha, Choceň
Dagmar Bláhová ZŠ Zámrsk
Lada Cejpová ZŠ M. Choceňského, Choceň
Monika Bystřická Mandíková ZŠ Vysoké Mýto, Knířov