Základní školy

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

POŘADÍ TERMÍN A MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODKAZY
1. 14. 6. 2022 ZŠ Sv. Čecha, Choceň pozvánka zápis Nadané děti

 

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech na základních školách, které vedou k rozvoji potenciálu každého žáka
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s tématy, kterými se bude pracovní skupina zabývat
  • společné plánování vzdělávacích aktivit v území Vysokomýtska.

Pracovní skupina se schází 4krát ročně.

2. setkání pracovní skupiny základní školy se uskuteční 14. 12. 2022 od 16:30 hod. Pozvánka na setkání zde.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny základní školy

Jméno a příjmení Zastupující organizaci
Martina Krsková ZŠ Sv. Čecha, Choceň
Dagmar Bláhová ZŠ Zámrsk
Lada Cejpová ZŠ M. Choceňského, Choceň
Monika Bystřická Mandíková ZŠ Vysoké Mýto, Knířov