Základní školy

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

POŘADÍ TERMÍN A MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODKAZY
1. 14. 6. 2022 ZŠ Sv. Čecha, Choceň pozvánka zápis Nadané děti
2. 14. 12. 2022 Komunitní cetnrum, Choceň pozvánka zápis  
3.  14. 3. 2023 Technologický klub Albrechtice pozvánka zápis  
4. 20. 4. 2023 Národní pedagogická knihovna Praha pozvánka zápis viz zápis
5.  8. 11. 2023 Vzdělávací centrum Sféra, Pardubice pozvánka zápis  
6.  13. 11. 2023 Jednota bratrská, Choceň pozvánka zápis Aktivity MAP IV

 

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech na základních školách, které vedou k rozvoji potenciálu každého žáka
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s tématy, kterými se bude pracovní skupina zabývat
  • společné plánování vzdělávacích aktivit v území Vysokomýtska.

Pracovní skupina se schází 4krát ročně.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny základní školy

Jméno a příjmení Zastupující organizaci
Martina Krsková ZŠ Sv. Čecha, Choceň
Dagmar Bláhová ZŠ Zámrsk
Lada Cejpová ZŠ M. Choceňského, Choceň
Monika Bystřická Mandíková ZŠ Vysoké Mýto, Knířov