Rovné příležitosti

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

TERMÍN SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS INSPIROMAT
18. 10. 2023 Komunitní centrum Choceň pozvánka    
19. 06. 2023 Komunitní centrum Choceň pozvánka zápis

Kompendium

Preventivní a intervenční programy

Přehled školských poradenských pracovišť

28.02.2023 Komunitní centrum Choceň pozvánka zápis Programy prevence
26. 1. 2023 MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto pozvánka zápis Metodika prevence 
31. 5. 2022 MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto pozvánka zápis Digitalizace
     

 

Obsahem práce této pracovní skupiny je:

• vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol,

• iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

 

Pracovní skupina se schází 4x ročně

 

Aktuální seznam členů pracovní skupiny:

Mgr. Alena Černá, MBA, Bc. Edita Lipavská, Mgr. Magdaléna Kučerová, DiS., Mgr. Monika Bystřická Mandíková, Mgr. Jan Homuta