Rovné příležitosti

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

TERMÍN SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS INSPIROMAT
17. 5. 2022 Sál Jednoty Bratrské Choceň pozvánka zápis Jak na třídnické hodiny
31. 5. 2022 MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto pozvánka zápis Digitalizace
9. 6. 2022 MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto pozvánka zápis

TÉMA: LOGOPEDIE V MŠ

Obsahem práce této pracovní skupiny je:

• vzájemné vzdělávání, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému a uvnitř škol,

• iniciování a podpora spolupráce vzdělávacích, sociálních a zdravotnických služeb v zájmu dítěte/žáka. V rámci pracovní skupiny se mohou setkávat zástupci i dalších institucí a organizací ze systému vzdělávacího, sociálního a zdravotního za účelem společného plánování vzájemné spolupráce na podporu žáků s potřebou podpůrných opatření při řešení různých situací nebo pro vytváření komplexního systému péče o rodinu a děti.

 

Pracovní skupina se schází 4x ročně