Mateřské školy

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

TERMÍN A MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS  
09. 11. 2022 MŠ Vraclav

 

pozvánka   Digitální gramotnost v MŠ
9. 6. 2022 MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto pozvánka zápis

TÉMA: LOGOPEDIE V MŠ