Mateřské školy

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

TERMÍN A MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODKAZY
22.02.2023 MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto pozvánka Zápis Schola Empirica - Dobrý začátek
26.01.2023 MŠ Pod Smrkem, Vysoké Mýto pozvánka Zápis Metodika Primární prevence rozvoje osobnosti a sociálních vztahů v MŠ.
09. 11. 2022 MŠ Vraclav

 

pozvánka Zápis Digitální gramotnost v MŠ
9. 6. 2022 MŠ Kamarádi, Vysoké Mýto pozvánka zápis

TÉMA: LOGOPEDIE V MŠ