Čtenářská gramotnost

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

TERMÍN A MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODKAZY
26. 5.2022 Městská knihovna Choceň  pozvánka zápis čtenářský deník
7. 6. 2022 Městská knihovna Choceň  pozvánka zápis soupis podnětů

 

Obsahem práce pracovní skupiny je:
• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  a k rozvoji potenciálu každého žáka,
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka,  
•výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  (a s tím souvisejících pregramotností).

Pracovní skupina se schází 4x ročně

Další setkání pracovní skupiny proběhne na přelomu září a října 2022.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny

brzy doplníme