Čtenářská gramotnost

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

TERMÍN A MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODKAZY
11. 10. 2022 Městská knihovna Choceň  pozvánka zápis  
26. 5.2022 Městská knihovna Choceň  pozvánka zápis čtenářský deník
7. 6. 2022 Městská knihovna Choceň  pozvánka zápis soupis podnětů

 

Obsahem práce pracovní skupiny je:
• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  a k rozvoji potenciálu každého žáka,
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka,  
•výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  (a s tím souvisejících pregramotností).

Pracovní skupina se schází 4x ročně

Další setkání pracovní skupiny proběhne na přelomu září a října 2022.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny

brzy doplníme