Čtenářská gramotnost

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

TERMÍN A MÍSTO SETKÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODKAZY
23. 10. 2023 Obecní knihovna Dvořisko pozvánka zápis  
20. 04. 2023 Národní pedagogická knihovna, Praha pozvánka zápis  
28.03.2023 Městská knihovna Choceň pozvánka zápis  
01.02.2023 ZŠ Knířov pozvánka zápis  
30. 11. 2022 ZŠ Sv. Čecha, Choceň pozvánka zápis  
21. 11. 2022 Městská knihovna Choceň pozvánka zápis čtenářský klub
11. 10. 2022 Městská knihovna Choceň  pozvánka zápis Projekt "Největší přání, které nikde nekoupíš"
26. 05.2022 Městská knihovna Choceň  pozvánka zápis čtenářský deník
07. 06. 2022 Městská knihovna Choceň  pozvánka zápis soupis podnětů

 

Obsahem práce pracovní skupiny je:
• výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  a k rozvoji potenciálu každého žáka,
• začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka,  
•výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji ČG  (a s tím souvisejících pregramotností).

Pracovní skupina se schází 4x ročně

 

Aktuální seznam členů pracovní skupiny

Alena Plháková, Ludmila Borovcová, Martina Krsková,Tereza Dejdarová, Jana Tomášková, Kateřina Novotná, Petra Smutná