Matematická gramotnost

Výstupy, náměty a inspirace ze setkání pracovní skupiny

Z každého setkání pracovní skupiny zachycujeme zajímavé a inspirativní podněty, které naleznete v tabulce ve sloupci "užitečné odkazy". 

POŘADÍ TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ POZVÁNKA ZÁPIS UŽITEČNÉ ODKAZY
1. 30. 5. 2022 ZŠ Knířov pozvánka zápis digitální gramotnost
2. 21. 2. 2023 ZŠ Litomyšl pozvánka zápis viz zápis
3.  29. 3. 2023 ZŠ M. Choceňského, Choceň pozvánka zápis viz zápis
4. 23. 5. 2023 ZŠ M. Choceňského, Choceň pozvánka zápis Prostředí Hejného matematiky
5.  13. 11. 2023, Jednota bratrská, Choceň pozvánka zápis Aktivity MAP IV
6.  23. 11. 2023, ZŠ M. Choceňského, Choceň pozvánka zápis Scratch

 

Obsahem práce pracovní skupiny je:

  • výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji MG a k rozvoji potenciálu každého žáka,
  • začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou matematické a čtenářské gramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka,
  • společné plánování vzdělávacích aktivit v území Vysokomýtska.

Pracovní skupina se schází 4krát ročně.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny matematické gramotnosti

Aktuálně hledáme členy pro tuto pracovní skupinu. Měli byste zájem se do skupiny zapojit? Více informací se můžete dočíst zde. Neváhejte nás kontaktovat.

Jméno a příjmení Zastupující organizaci
Petra Chválová ZŠ Vysoké Mýto, Knířov
Jaroslava Dalecká ZŠ M. Choceňského, Choceň
Iveta Absolonová ZŠ M. Choceňského, Choceň
Lenka Šedová ZŠ M. Choceňského, Choceň