S knihou k poznání

Jedná se o projekt, který realizujeme ve spolupráci s Městskou knihovnou Choceň. Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, etické výchovy a propojování mezipředmětové spolupráce. Každý rok je vybráno nové téma projektu, který je vždy inspirován příběhem z dětské knihy.

Projekt je rozdělen do tří fází:

1. Čtenářská dílna v městské knihovně Choceň pod vedením knihovnice Aleny Plhákové na téma daného ročníku

2. Tvorba výtvarných nebo textových výstupů ve škole pod vedením třídních učitelů

3. Výstava výstupů všech zapojených tříd v Panském domě v Chocni - výstava je určena pouza zapojeným třídám, při návštěvě výstavy probíhá cca 60 min. program pro třídy

4. Výstava vybraných výstupů v městské knihovně v Chocni - výstava je pro veřejnost