Jak jsem se přestal bát

2. ročník - školní rok 2023/2024

Letošním tématem je práce s emocemi, žáci se budou zamýšlet, jakým způsobem lze překonat svůj vnitřní strach a takzvaně překročit vlastní stín  a co k tomu může napomoci. Projekt v sobě nese prvky emoční a etické výchovy a je inspirován knihou Velká dobrodružství Pepíka Střechy od českého spisovatele a ilustrátora Pavla Čecha.

Více informací k projektu a jak se do něho přihlásit najdete zde.