Největší přání, které nikde nekoupíš

1. ročník - školní rok 2022/2023

Projekt "Největší přání, které nikde nekoupiíš" je určen žákům 3. - 5. tříd základních škol a jeho cílem je motivovat žáky k hlubšímu vzhledu do otázek etiky, vést je k zamyšlení nad skutečnými lidskými hodnotami, které se z dnešního světa vytrácejí a které nejsou penězi vyčíslitelné. Téma tohoto ročníku je opřeno o knihu české spisovatelky Ester Staré Největší přání

Více informací o přihlášení do projektu ke stažení zde.

Knížka Největší přání byla nominována na Zlatou stuhu a byla k ní vytvořena organizací Člověk v tísni rozsáhla metodika pro pedagogy základních škol. K nacítění knihy a tématu, kterého se dotýka doporučujeme shlédnout následující video.