Financování

Obsahem práce PS pro financování je:

  • plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit,
  • navrhování, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů, jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).
  • podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Pracovní skupina se schází 4krát ročně.

1. setkání pracovní skupiny se uskuteční v září 2022.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny pro financování

Jméno a příjemní Zastupující organizaci
Ilona Nováková ZŠ M. Choceňského, Choceň
Monika Bystřická Mandíková ZŠ Vysoké Mýto, Knířov
Petr Vomáčka MAS Litomyšlsko
Renata Benešová odbor školství, Vysoké Mýto