Financování

Obsahem práce PS pro financování je:

  • plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit,
  • navrhování, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčních plánů, jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).
  • podpora škol v oblasti poradenství a administrativně správního servisu. Cílem je navrhnout systémová opatření, která povedou ke snížení administrativní zátěže vedení škol.

Pracovní skupina se schází 4krát ročně.

1. setkání pracovní skupiny se uskuteční ve středu 7. 12. 2022 od 15:00 hod. Pozvánka na setkání zde.

Aktuální seznam členů pracovní skupiny pro financování

Jméno a příjemní Zastupující organizaci
Ilona Nováková ZŠ M. Choceňského, Choceň
Monika Bystřická Mandíková ZŠ Vysoké Mýto, Knířov
Petr Vomáčka MAS Litomyšlsko
Renata Benešová odbor školství, Vysoké Mýto